Denne tilmelding til virtuelle medlemsmøde er lukket.
Seneste tilmelding var en time før mødestart.
Tak for din interesse.